coop.no 
no-img

VÅRE BUTIKKER

Coop Obs!Coop Obs!PrixCoop MarkedCoop ExtraCoop ByggmixCoop Obs! ByggCoop ElektroTrend

Omtankepris

Coop Innlandet lanserte i august 2012 en regional omtankepris. Omtankeprisen er på kr 10.000,- og deles ut i våre 4 regioner Gudbrandsdalen, Hedmarken, Øst Hedmark og Vest Oppland.

Adm.dir Olav Rønningen sier at omtankeprisen kan gis til personer, lag, foreninger eller skoler/skoleklasser som har gjort noe spesielt for å utvikle/bevare nærmiljøet, vært pådriver i å integrere mennesker fra andre kulturer eller på en særskilt måte vist omtanke for andre mennesker. Rønningen uttaler at alle som har gjort noe utenom det vanlige i nærmiljøet rundt de ulike butikkene i markedsområdet til Coop Innlandet kan foreslås. Det er kundene som skal foreslå kandidater. Omtankeprisen lanseres i butikkene hvor kundene leverer sine forslag.  Regionerådene, som er et valgt organ fra Coop medlemmer, plukker ut vinnerne. Rønningen sier at Coop ønsker å gi en påskjønnelse til de som viser omtanke og gjør noe spesielt for andre.

Omtankeprisen deles ut hvert år i desember.
Frist for innlevering er 30.oktober

Vinnere 2016:
Region Gudbransdal: Linda Berntsen og Anett Haugen, Frurukroken
Region Hedemarken: Navneberget barnehage
Region Øst Hedmark: Åge Hval og Anne Lise Hval
Region Vestoppland: Odnes Vel

Vinnere 2015:
Region Gudbransdal: Ringebu sykkelgruppe
Region Hedemarken: Marit Pedersen, Bruktbutikk og loppemarked
Region Øst Hedmark: Sonja Mertens, Butikksjef Marked Coop Atna
Region Vestoppland: Snertingdal Nærmiljøpark

Vinnere 2014:
Region Gudbransdal: Eldridstur v/Eldrid Riise, Lora
Region Hedemarkenk: Barnas Stasjon
Region Vestoppland: Besteforeldregruppe på Bøverbru skole

Vinnere 2013:
Region Gudbrandsdal: Torsdagsgruppa på Frivillighetssentralen i Nord-Fron
Region Hedemarken: Værestedet Arbeideren i Hamar
Region Vestoppland: Pensjonert sogneprest Lasse Gran. Lena

Vinnere 2012:
Region Gudbrandsdal: Johannes T. Brualøkken, Dovre
Region Hedemarken: Frelsesarmeen i Brumunddal og Hamar
Region Vestoppland: Wenche Eimann, Dokka 

Ytterlige opplysninger fås ved henvendelse til HR- og organisasjonskonsulent
Cathrine Svendby, tlf 901 83 891 eller e-post: cathrine.svendby@coop.no.

Tips en venn: