coop.no 
no-img

VÅRE BUTIKKER

Coop Obs!Coop Obs!PrixCoop MarkedCoop ExtraCoop ByggmixCoop Obs! ByggCoop ElektroTrend

Organisasjon

Coop Innlandet- en medlemseid organisasjon med over 90.000 medlemmer fordelt på region Gudbrandsdal, Hedmark, Øst Hedmark og Vestoppland. Medlemmene velger sine representanter til regionråd, årsmøte og styre på demokratisk vis. I ”Normalvedtektene for Samvirkelag” er det bestemmelser om hvordan dette medlemsdemokratiet er organisert.

Hva er Coop Innlandet ?

Coop Innlandet SA, er blant de største samvirkelagene i Norge med  63 driftsenheter og over 84.000 medlemmer og eiere. Antall ansatte er ca. 1000 fordelt på heltid og deltid. Våre butikker ligger i følgende kommuner i Oppland og Hedmark: Lesja, Dovre, Skjåk, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron,Ringebu, Øyer, Gausdal, Lillehammer, Gjøvik, Østre-Toten, Vestre-Toten, Nordre Land, Ringsaker, Hamar, Stange, Engerdal, Elverum, Åsnes, Åmot, Stor-Elvdal og Rendalen.

Medlemsorganisasjonen er inndelt i følgende 4 regioner: Gudbrandsdal, Hedemarken, Øst Hedmark og Vestoppland. Hver region har et medlemsvalgt regionråd. Regionrådene fungerer som bindeledd mellom regionens medlemmer, butikkene og styret i Coop Innlandet SA. Gjennom denne kontakten skal regionrådet ivareta medlemmenes interesser i regionen.

Som medlem er du samtidig eier i Coop Innlandet SA. Du oppnår en rekke fordeler som medlem. Vi nevner 1 % kjøpeutbytte på alle kjøp i våre butikker og butikker vi har et samarbeid med. Ta kontakt med nærmeste Coop butikk, så får du nærmere informasjon om alle medlemsfordelene

Coop Innlandet SA medlemsorganisasjon pr. 01.januar 2017

Medlemmer pr. region

Region Antall medlemmer
Gudbrandsdalen 19 049
Hedmark 25 426
Øst Hedmark 15 393
Vestoppland 17 320
Ikke tillordnet 7102
Sum 84 290

Årsmøte

Årsmøtet er Coop Innlandet SA's høyeste organ og består av 30 representanter. 20 er medlemsvalgt og 10 er ansattvalgte. Ordfører i årsmøte er Tore Skybak.

Informasjon fra Samvirkelaget til våre medlemmer

Årsmøtet har vedtatt endring i valgordningen for valg til årsmøte og regionrådene i Coop Innlandet SA, der vi går fra årlig valg til valg annet hvert år.  Dette medfører at det ikke gjennomføres valg i 2018,  men først i 2019, deretter 2021 osv.

 Coop Normalvedtekter for Samvirkelag

Tips en venn: