coop.no 
no-img

VÅRE BUTIKKER

Coop Obs!Coop Obs!PrixCoop MarkedCoop ExtraCoop ByggmixCoop Obs! ByggCoop ElektroTrend

Organisasjon

Coop Innlandet er en medlemseid organisasjon med over 93.000 medlemmer fordelt på region Gudbrandsdalen, Hedmarken, Øst Hedmark og Vestoppland. Medlemmene velger sine representanter til regionråd, årsmøte og styre på demokratisk vis. I ”Normalvedtektene for Samvirkelag” er det bestemmelser om hvordan dette medlemsdemokratiet er organisert.

Hva er Coop Innlandet ?

Coop Innlandet SA, er blant de største samvirkelagene i Norge med 67 driftsenheter og over 93.000 medlemmer og eiere. Antall ansatte er ca. 1000 fordelt på heltid og deltid. Våre butikker ligger i følgende kommuner i Oppland og Hedmark: Lesja, Dovre, Skjåk, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal, Lillehammer, Gjøvik, Østre-Toten, Vestre-Toten, Nordre Land, Ringsaker, Hamar, Stange, Engerdal, Elverum, Åsnes, Åmot, Stor-Elvdal og Rendalen.

Medlemsorganisasjonen er inndelt i følgende 4 regioner: Gudbrandsdal, Hedmarken, Øst Hedmark og Vestoppland. Hver region har et medlemsvalgt regionråd. Regionrådene fungerer som bindeledd mellom regionens medlemmer, butikkene og styret i Coop Innlandet SA. Gjennom denne kontakten skal regionrådet ivareta medlemmenes interesser i regionen.

 

 

Årsmøte

Årsmøtet er Coop Innlandet SA's høyeste organ og består av 30 representanter. 20 er medlemsvalgt og 10 er ansattvalgte. Ordfører i årsmøte er Tore Skybak.

Informasjon fra Samvirkelaget til våre medlemmer

Coop Norge arbeider kontinuerlig med forbedringer og utvikling av Coop Valg.  Som et resultat av dette har styret til Coop Norge fattet vedtak om å samkjøre Coop Valg for alle landets samvirkelag fra og med 2020, med valg annet hvert år.   Dette vil styrke både den interne og eksterne markedsføringen av Coop Valg, samt synliggjøre vår eierform på en god måte. Ved felles Coop Valg annet hvert år, vil det bli nasjonal markedsføring i flere landsdekkende kanaler. 

På høstårsmøtet 29.11.18 ble det besluttet å samkjøre med Coop Valg. Det betyr at neste valg i Coop Innlandet blir i 2020.

 

Tips en venn: