coop.no 
no-img

VÅRE BUTIKKER

Coop Obs!Coop Obs!PrixCoop MarkedCoop ExtraCoop ByggmixCoop Obs! ByggCoop ElektroTrend

Om Coop Innlandet

Coop Innlandet eies av over 93 000 medlemmer i Hedmark og Oppland, og er innlandets største lokaleide varehandelsbedrift. Vi har ca. 1000 ansatte og driver 67 dagligvare- og faghandelsbutikker, 3 Obs! Hypermarked og 3 Obs! Bygg i 24 kommuner i Hedmark og Oppland.

Coop Innlandet, som medlemseid organisasjon, er inndelt i 4 regioner. Gudbrandsdalen - Hedmarken - Vestoppland - Øst Hedmark. Hver region har et eget regionråd. Regionrådene er satt sammen av medlemsvalgte og ansattvalgte. Dette er medlemmer som er opptatt av samvirketankegangen og dens demokratiske styreform. Regionrådene fungerer som debatt- og høringsorgan i organisatoriske og driftsmessige saker, samt som bindeledd mellom medlemmene og administrasjonen, styret og årsmøte.

Coop Innlandet er tilsluttet Coop Norge SA, som er felles organisasjonen for landets samvirkelag. Sammen danner disse lagene eierskapet i Coop Norge.

Vår visjon

Coop Innlandet’s visjon er : ”Vi skal spre glede og være tilstede.”

Vår forretningside er : ” Vi skal gjennom våre motiverte medarbeidere opprettholde og utvikle et lokalt/regionalt markedstilpasset butikknett med servicefunksjoner som skal være attraktive handlesteder for våre medlemmer og øvrige forbrukere.”

Vår virksomhet er tuftet på Coop sine nøkkelverdier: OMTANKE, ÆRLIGHE, INNFLYTELSE, –NYTENKENDE og Coop sin kjerneverdi - TILTRO TIL EGENARTEN. Dette betyr at Coop Innlandet SA som en medlemseid organisasjon, gjennom økonomisk effektiv og profesjonell drift, søker å maksimere nytten for medlemmer og kunder.


Vår historie

Coop Innlandet SA ble etablert 27. mars i 2003 etter en fusjon mellom Coop Gudbrandsdalen og Coop Innlandet. Disse 2 lagene var igjen i sin tid dannet etter en fusjon mellom 13 lag gjennom en 5 års-periode. Fra 01.01.07 er Coop Stange og Coop Løten fusjonert inn i Coop Innlandet, og Coop Biri fra 01.01.08. Coop Sør-Gudbrandsdal ble fusjonert inn i Coop Innlandet fra 01.09.08. Fra 01.01.15 fusjonerte Coop Innlandet med Coop Tesam. Fra 01.01.2016 er Coop Skeimo innfusjonert i Coop Innlandet, og Coop Heradsbygd fra 01.01.2017.

Kontakt oss

Har du spørsmål, ris eller ros, ta kontakt med en av våre avdelinger

Kontaktinformasjon

Ledelsen

Her finner du kontaktinformasjon for ledelsen

Kontaktinformasjon