coop.no 
no-img

VÅRE BUTIKKER

Coop Obs!Coop Obs!PrixCoop MarkedCoop ExtraCoop ByggmixCoop Obs! ByggCoop ElektroTrend
no-img

Jobb i Coop Innlandet SA

Coop Innlandet har i dag ca 1100 ansatte fordelt på 67 driftsenheter i Oppland og Hedmark. I våre butikker finnes de fleste stillingskategorier innen bransjen. Alt fra ekstrajobb som servicemedarbeider til butikksjef. Utfordringene er mange og mulighetene til å gjøre karriere er stor.

Her vil det bli utlyst aktuelle ledige stillinger i Coop Innlandet SA.

 

Butikksjef Extra Maxi Storhamar

Assisterende Butikksjef Extra Maxi Storhamar

Frukt og Grønt- Ansvarlig Extra Maxi Storhamar

 

 

Ekstrahjelper og sommerhjelper bes ta kontakt direkte med butikkene.

Kvalitative mål for personale
Verdikompasset for Coop skal være nøkkelverdiene i all vår virksomhet.
Disse er: Tiltro til egenarten-Innflytelse-Omtanke-Ærlighet-Nytenkende.
Vår visjon: ”Vi skal spre glede og være tilstede” bygger på 3 sentrale stikkord: Energi- Positivitet-Tilstedeværelse. Visjonen skal gis innhold og mening for den enkelte medarbeider ved at vi skal være en attraktiv arbeidsplass med fokus på arbeidsglede, medarbeidertilfredshet, kundeorientering og et inkluderende arbeidsmiljø. Vi skal synliggjøre en personalpolitikk som forebygger sykefravær. Vi skal ha som mål å ha best mulig balanse mellom menn og kvinner i alle stillingskategorier. Aldersammensetningen skal være slik at vi har et godt balansert samspill mellom unge mennesker som bringer sin arbeidskraft, ideer og kultur inn i bedriften sammen med mennesker med god og lang erfaring.

Arbeidsmiljø-Helse, miljø og sikkerhet
Trivsel og arbeidsglede virker inn på effektivitet, produktivitet og svært mye på servicekvalitet. I HMS arbeidet vil dette være viktige områder å ha fokus på. Coop Innlandet har underskrevet avtalen om et inkluderende arbeidsliv, og har i denne forbindelse satt seg målsetninger for dette samt utarbeidet rutiner for sykefraværsoppfølging. Ved sykefravær er arbeidsplassen den viktigste arena for oppfølging av sykdom, og arbeidsgiver og arbeidstaker skal samarbeide om å finne løsninger. Helsevesenet/NAV skal være medspiller i dette arbeidet.

Kompetanse/motivasjon
Hvert år øremerker vi midler fra lønnsbudsjettet til opplæringstiltak som skal brukes til kompetanseutvikling innenfor kjerneområdene lederskap, kompetanseutvikling av medarbeidere og butikkdrift. Ledere på alle nivåer skoleres i bruk av medarbeidersamtaler. Interne karrieremuligheter synliggjøres og planlegges. Vi har invitert  medarbeidere som kunne tenke seg en fremtidig lederrolle i en av våre butikker til å melde seg på et lederaspirantprogram.


Ledige stillinger i Coop forøvrig

Tips en venn: